Tips voor efficiënt werken vanuit huis

Tips voor efficiënt werken vanuit huis

In de afgelopen jaren heeft u wellicht ook regelmatig de mogelijkheid gekregen om vanuit huis te werken. De resultaten van onderzoek tonen aan dat thuiswerkers zich over het algemeen gelukkiger voelen in hun baan, vooral als het gaat om een goede balans tussen werk en privé. Bovendien zijn ze vaak productiever. Hoewel thuiswerken vele voordelen biedt, zijn er ook valkuilen waar u rekening mee moet houden. Daarom delen we graag enkele tips om thuiswerken zo efficiënt mogelijk te maken.

Onze tips

-Begin goed: Sta op het normale tijdstip op, alsof u daadwerkelijk naar uw werk gaat. Op deze manier creëert u voor uzelf het gevoel dat het een werkdag is en geen vrije dag thuis.

-Stel een planning op: Aangezien u zelf uw werkdag kunt indelen, is het belangrijk om structuur aan te brengen. Houd hierbij rekening met de werktijden van uw collega's op kantoor.

-Creëer een 'thuiswerkplek': Richt een comfortabele en ergonomische werkruimte in uw huis in. Kijk voor een thuiswerkplek eens rond op internet, er zijn er voldoende leveranciers voor kantoormeubelen te vinden. Zorg voor een degelijke bureaustoel en alle benodigde materialen, zodat u niet afgeleid wordt door rondslingerend speelgoed van uw kinderen of tijdschriften op de keukentafel.

-Maak anderen duidelijk dat thuiswerken ook echt werken is: Communiceer met uw gezin, familieleden en vrienden dat u tijdens het thuiswerken dezelfde focus en concentratie nodig heeft als op kantoor.

-Respecteer uw werk-privébalans: Hoewel thuiswerken voor sommigen het risico met zich meebrengt dat ze geen werk gedaan krijgen omdat ze 'snel nog even de was doen' of 'even naar de winkel gaan', kan het voor anderen juist betekenen dat ze 's avonds langer doorwerken.

Thuiswerkplek en de verantwoordelijkheid van de werkgever

Een werkgever heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede en veilige thuiswerkplek voor werknemers. Dit is een verplichting vanuit de werkgever. Per werknemer dient de werkgever te beoordelen welke voorwerpen, technische systemen en taken nodig zijn om het thuiswerken goed en veilig te laten verlopen. Deze moeten bijdragen aan:

-1- Veiligheid

-2- Gezondheid

-3- Comfort

-4- Het functioneren van de werknemer

Daarnaast is het de plicht van werkgevers om werknemers te informeren over het juiste en verantwoorde gebruik van de middelen.

Wettelijke eisen voor de thuiswerkplek

Uw thuiswerkplek moet voldoen aan ergonomische richtlijnen, zoals vastgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Voorbeeld van een goede en veilige thuiswerkplek

Een werkgever kan bijvoorbeeld ergonomisch verantwoorde hulpmiddelen aanbieden voor een ergonomische thuiswerkplek, zoals een ergonomisch toetsenbord of een bureaustoel.

De verantwoordelijkheid van de werknemer voor de thuiswerkplek

Als werknemer bent u ook zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige thuiswerkomgeving. Maak gebruik van de middelen die uw werkgever ter beschikking stelt en volg de basisadviezen op.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Neem de risico's van thuiswerken op in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie. Hierin moet ook een plan van aanpak worden opgenomen. Zorg ervoor dat er aandacht blijft voor de (mentale) gezondheid van uw medewerkers. Dit is belangrijk voor zowel uw bedrijf als uw medewerkers. Het leidt niet alleen tot minder ziekteverzuim, maar ook tot meer werkplezier en productiviteit.

Met deze tips kunt u thuiswerken zo efficiënt mogelijk maken. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen werk en privé en om te zorgen voor een ergonomische en veilige werkplek. Zowel werkgevers als werknemers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om thuiswerken succesvol te maken. Door deze verantwoordelijkheid serieus te nemen en de juiste maatregelen te nemen, kunnen we de voordelen van thuiswerken optimaal benutten.