Welke zakelijke aftrekposten heb ik als ZZP'er?

Welke zakelijke aftrekposten heb ik als ZZP'er?

Als ZZP'er ben je als ondernemer verplicht om jaarlijks belastingaangifte te doen. Bij het invullen van je aangifte is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle mogelijke zakelijke aftrekposten. Door het optimaal benutten van deze aftrekposten kun je als ZZP'er namelijk flink wat belastingvoordeel behalen. In dit artikel bespreken we daarom welke zakelijke aftrekposten je als ZZP'er kunt opvoeren.

Zelfstandigenaftrek

Als ZZP'er heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost is bedoeld om de zelfstandigheid van de ondernemer te stimuleren. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 maximaal €7.030. Je mag de zelfstandigenaftrek alleen toepassen als je voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat je als ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar aan je onderneming moet besteden.

Startersaftrek

Ben je net gestart als ZZP'er? Dan kun je gebruik maken van de startersaftrek. Deze aftrekpost is bedoeld om de start van je onderneming te stimuleren. Je mag de startersaftrek maximaal drie keer toepassen in de eerste vijf jaar van je onderneming. De startersaftrek bedraagt in 2023 €2.123.

MKB-winstvrijstelling

Als ZZP'er kun je gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling. Dit is een aftrekpost die bedoeld is om het MKB te stimuleren. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst die je behaalt als ondernemer.

Investeringen

Heb je als ZZP'er geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Dan kun je deze investeringen afschrijven. Dit houdt in dat je de aanschafkosten van de bedrijfsmiddelen over een aantal jaren mag afschrijven. Hierdoor kun je als ZZP'er flink wat belastingvoordeel behalen. Let er wel op dat je de investeringen op de juiste manier afschrijft en de afschrijvingen goed documenteert.

Reiskosten

Als ZZP'er mag je de reiskosten die je maakt voor je onderneming opvoeren als aftrekpost. Hierbij kun je denken aan kosten voor het reizen met het openbaar vervoer of de kilometervergoeding die je ontvangt als je met de auto reist.

Zakelijke kosten

Als ZZP'er kun je ook de zakelijke kosten die je maakt opvoeren als aftrekpost. Hierbij kun je denken aan kosten voor de huur van een bedrijfsruimte, kosten voor kantoorartikelen en kosten voor het inschakelen van een boekhouder.

Telefoon- en internetkosten

Heb je als ZZP'er een aparte telefoon- en internetabonnement voor je onderneming? Dan kun je deze kosten opvoeren als aftrekpost. Let er wel op dat je alleen de kosten mag opvoeren die betrekking hebben op je onderneming en niet op je privégebruik.

Scholing

Als ZZP'er kun je ook de kosten voor scholing opvoeren als aftrekpost. Hierbij kun je denken aan kosten voor het volgen van een opleiding of cursus die relevant is voor je onderneming. Het is wel belangrijk dat de scholing gericht is op het verbeteren van je kennis en vaardigheden als ondernemer.

Pensioenopbouw

Als ZZP'er ben je zelf verantwoordelijk voor je pensioenopbouw. Gelukkig kun je de kosten voor je pensioenopbouw opvoeren als aftrekpost. Hierbij kun je denken aan kosten voor een lijfrente of een pensioenverzekering.

Zakelijke giften

Als ZZP'er kun je ook zakelijke giften opvoeren als aftrekpost. Hierbij kun je denken aan donaties aan goede doelen of sponsoring van evenementen. Let er wel op dat de gift of sponsoring bedrijfsmatig is en niet als privé-uitgave kan worden gezien.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat je als ZZP'er alleen aftrekposten mag opvoeren die betrekking hebben op je onderneming. Daarnaast is het belangrijk dat je de aftrekposten goed documenteert en bewaart. Op deze manier kun je bij een eventuele controle door de Belastingdienst aantonen dat de aftrekposten terecht zijn opgevoerd.

Conclusie

Als ZZP'er kun je gebruik maken van verschillende zakelijke aftrekposten. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en de regels die hierbij gelden. Door het optimaal benutten van de aftrekposten kun je als ZZP'er flink wat belastingvoordeel behalen. Let er wel op dat je alleen aftrekposten opvoert die betrekking hebben op je onderneming en dat je de aftrekposten goed documenteert en bewaart. Zo voorkom je problemen bij een eventuele controle door de Belastingdienst.